கேள்விமனுக்கோரல் அறிவிப்புக்கள்


கேள்விப்பத்திரங்கள்

கேள்விமனு பெயர் வெளியிடப்பட்ட திகதி முடிவு திகதி பதிவிறக்கம்
தேசிய மாணவச் சிப்பாய்கள் படையணிக்குச் சொந்தமான பாவிக்க தகுதியற்ற வாகனங்களை கேள்வி மூலம் விற்பனை செய்தல் 21.08.2020 11.09.2020
இலத்திரனியல் தேசிய அடையாள அட்டையை வழங்குவதற்காக 1,500,000 முன்னச்சடிக்கப்பட்ட அட்டைகளின் பெறுகை 10.08.2020 - 0900 am 28.09.2020 - 0300 pm
  • Capital Overhaul of SMH-4419 MI-171E Helicopter

  • Capital Overhaul of SMH-4429 MI-171E Helicopter

  • Programmed Depot Maintenance (PDM) of SCH-880 C-130 Aircraft

  • Overhaul and Service Life Extension of SCM-868 AN-32B Aircraft

20.07.2020 - 0900 am 07.09.2020 - 1500 pm
     
     
     
விலைமனுக்களுக்கான அழைப்பு - திருகோணமலையில் கடற்படை இறங்குதுறையில் கப்பல் தளத்தினை வடிவமைத்தலும் நிர்மாணித்தலும் 24.09.2019 16.12.2019