පුවත් සහ සිදුවීම්   ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත්

ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත්


ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත් | ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත්

පොලිස් සහ මහජන ගැටළු විසඳීම සඳහා පොලිස් දුක්ගැනවිලි දිනයක්

පොලිසිය පිළිබඳ මහජන පැමිණිලිවලට විසඳුම් සෙවීම සහ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ පවතින පරිපාලනමය ගැටළු සහ එම ගැටලු වලට විසදුම් ලබාදීම සඳහා ජනවාරි 29 වන දින බත්තරමුල්ල සුහුරුපායේදී පොලිස් දුක්ගැනවිලි දිනය පැවැත්වේ.  

 


ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත් | ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත්

රජය විසින් ආරක්ෂක මාධ්‍ය ඒකකයන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

ආරක්ෂාව සබැදි පුවත් වඩාත් ඵලදායී ලෙස ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ආරක්ෂක මාධ්‍ය ඒකකයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය කටයුතු කරයි.


ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත් | ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ඉදිකළ නව යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සුරතින් යුද්ධ හමුදා අයිතියට පත් කෙරේ

බත්තරමුල්ල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ඉදිකළ නව යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය අද උදෑසන (නොවැම්බර් 08) පැවති උත්සවයක දී අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් විසින් විවෘත කරන ලදී.


ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත් | ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත්

ඇෆ්ගනිස්ථාන තානාපති ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් හමුවෙයි

ඇෆ්ගනිස්ථාන තානාපති අතිගරු එම් අෂ්රෆ් හයිදරි (M Ashraf Haidari) මහතා අද (නොවැම්බර් 05) අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී ජනමාධ්‍ය සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය ගරු රුවන් විජේවර්ධන මහතා හමුවිය.


ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත් | ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත්

“ගාලු කථීකාව 2019” අන්තර්ජාතික සාගරික සම්මන්ත්‍රණය කොළඹදී ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 10 වන වාර්ෂික අන්තර්ජාතික සාගරික සම්මන්ත්‍රණය “ගාලු කථීකාව 2019” අද දින (ඔක්තෝබර් 21) කොළඹදී ආරම්භ විය.


ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත් | ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය පුවත්

සයිබර් අවකාශ පරිපාලනය පිලිබඳ චීන නියෝජ්‍ය ඇමති රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හමුවෙයි

චීන සයිබර් අවකාශ පරිපාලනය පිලිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු යැංග් ෂියාඕවෙයි, රාජ්‍ය ආරක්ෂක සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු. රුවන් විජේවර්ධන මහතා බදාදා (ඔක්තෝබර් 09) අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී හමුවිය.