විශ්‍රාම යන ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ආරක්‍ෂක ලේකම් හමුවෙයි

දෙසැම්බර් 30, 2019

සේවයෙන් විශ්‍රාම යන ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර සී. විජේගුණරත්න මහතා අද (දෙසැම්බර් 30) අමාත්‍යාංශයේ දී ආරක්‍ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා හමුවිය.  

මෙම සුහද හමුවේදී ආරක්‍ෂක ලේකම් තුමන්, විශ්‍රාම යන ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානීගේ සේවය පැසසුමට ලක් කළ අතර ඔහුගේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා සුබ පැතුම් එක් කළේය.  

මෙම අවස්ථාව සනිටුහන් කිරීම සඳහා සිහිවටන හුවමාරු කර ගන්නා ලදි.