செய்தி

திகதி முதல்
திகதி வரை
தலைப்பு


post img

கச்சத்தீவு : இரு தேசங்களை இணைக்கும் திருவிழா

ஒரு சிறிய மலையடி வாரத்தில் அமைந்துள்ள கச்சத்தீவு புனித அந்தோணி ஆலயம், வர்ண பூச்சுக்கள் பூசப்பட்டு மலர்கள்  மற்றும் வெவ்வேறு வர்ண  விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்ச் 11, 2020