දැක්ම හා මෙහෙවර
 

››› මුල් පිටුව

     දැක්ම

"සැම සුරැකි සාමකාමි දේශයක්"


මෙහෙවර

"භෞමික අඛණ්ඩතාවයෙන් යුත් සුරක්ෂිත, ස්වෛරී රටක්
තහවුරු කිරීම උදෙසා
උපායමාර්ගික සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම
සහ
ක්‍රියාවට නැංවිම"

 

අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් හා කර්ත්‍යවයන් >>


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ