ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිනිය ලෙස සලිණි වෛද්‍යරත්න මහත්මිය වැඩ භාර ගැනීම අද දින (ජුලි 13 දින) උදෑසන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පවතී චාම් උත්සවයකදී සිදුවිය.


 ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයිය "සේවා වනිතා" ඒකකයේ  සභාපතිනිය පසුගිය 2016 ජනවාරි 13 දින ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයිය පරිශ්‍රයේදී පැවති චාම් උත්සවයකදී ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනිය වශයෙන් වසන්තා ගුණවර්ධන මහත්මිය වැඩ භාර ගැනීම සිදුවිය.


ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සේවා වනිතා ඒකකයේ  සභාපතිනිය වන එස් බස්නායක මහත්මිය 2016 මාර්තු 31 දින රාගම රණවිරු සෙවනේ යුද්ධය හේතුවෙන් විවිධ ආබාධයන්ට ලක්ව ප්‍රතිකාර ලබන රණවිරුවන් හමුවී ඔවුන්ගේ සුවදුක් විමසා බැලීමට ගියාය.


ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශ සේවා වනිතා ඒකකය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙරට වසර 30 ක් පුරාවට පැවති යුද්ධයේදී අප මාතෘභූමිය ආරක්‍ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් සිය ජීවිත පූජාවෙන් සටන් කර මියගිය රණවිරුවන්ගේ පවුල්වලට හා රණශ්‍රිතයට පත් රණවිරුවන්ගේ අර්ධ වශයෙන් ඉදිකරන ලද නිවාස සම්පූර්ණ කර ගැනීම සදහා ආරම්භ කරන ලද රැපියල් ලක්‍ෂ 3 ක උපරිමය යට‍තේ වන පොලී රහිත ණය යෝජනා ක්‍රමයේ 21 වන අධියර අද ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බී එම් යූ ඩී බස්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරින.

 

පෙර පුවත් >>

 
 

වැදගත් සිදුවීමි
 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : වෙබ් කතෘ