ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිනිය ලෙස සෝනියා කෝට්ටෙගොඩ මහත්මිය වැඩ භාර ගැනීම අද දින (මැයි 14 දින) උදෑසන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පවතී චාම් උත්සවයකදී සිදුවිය.


පරිත්‍යාග

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ සේවා වනිතා ඒකකයේ (SVU MoD) මෙහෙයවීමෙන් අමාත්‍යංශ කාර්යමණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ පාසල්යන දුදරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ලබාදීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් අද (දෙසැ:14) දින අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

 

පෙර පුවත් >>

 
 

වැදගත් සිදුවීමි
 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : වෙබ් කතෘ