››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

සංහිඳියා යාන්ත්‍රණ උදෙසා ප්‍රවිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාය

සංහිඳියා යාන්ත්‍රණ උදෙසා අන්තර්ජාලය හරහා මහාජනතාවගේ යෝජනා

2016 ජනවාරි 26 වන දින ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සත්‍යය සහ යුක්තිය සෙවීම සඳහාත්, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වගවීම් සහතික කිරීම සඳහාත්, සහන සැලසීම් වෙනුවෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මහජනයා සුදුසු යැයි සිතන ක්‍රියාවලි සහ යාන්ත්‍රණ පිළිබඳ මහජන ප්‍රතිචාර ලබාගැනීම වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පත්කරන ලද සංහිඳියා යාන්ත්‍රණ උදෙසා ප්‍රවිචාරණ කාර්යය සාධක බලකාය ඒ වෙනුවෙන් වන පාර්ශව කරුවන්ගෙන් විද්වතුන්ගෙන් සහ මහජනතාවගෙන් අන්තර්ජාලය හරහා සිය යෝජනා භාරගැනීම ආරම්භ කර ඇත.

මෙම සංහිඳියා යාන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් රජයේ නියෝජිතයින් සමඟ අතුරුදහන්වුවන් පිළිබඳව කොමිසම, සත්‍ය සෙවීමේ කොමිසම, සංහිඳියාව පිළිබඳව කොමිසම සහ වගවීම පිළිබඳව කොමිසමට අයත් නියෝජිතයින් සම්බන්ධ වේ.

අන්තර්ජාලය හරහා  ඒ වෙනුවෙන් සිදුකරන අදහස් දැක්වීම වෙනුවෙන් www.scrm.gov.lk” (Secretariat for Coordinating Reconciliation Mechanisms - සංහිඳියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය) වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් සිදු කල හැකි අතර එහි භාෂා තුනෙන්ම අදහස් දැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සාලසා ඇත.

තවද එයට අමතරව අවශ්‍ය අයවළුන්ට මෙම කාර්ය සාධක බලකා සාමාජිකයින් ඉදිරියේ අදහස් දැක්වීම (face-to-face consultations - මුහුණට මුහුණ අදහස් දැක්වීම්) කල හැකි අතර ඒ වෙනුවෙන් දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් නඟර ශාලා රැස්වීම සංවිධානය වන අතර එයට අමතරව ඉලක්ක කණ්ඩායම් අරමුණු කරගනිමින් සිදුකරන සාකච්ඡා මෙන්ම ව්‍යුහගත සම්මුඛ සාකච්ඡාවලටද සහභාග විම තුලින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතී.

පහත සඳහන් වෙබ් අඩවි සහ අන්තර්ජාල දිගුවනට පිවිසීමෙන් මේ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම් තොරතුරු (background information) සහ වැඩි විස්තර ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතී.

1. ප්‍රශ්නාවලිය ලබාගැනීම සඳහා (The Questionnaire)

https://docs.google.com/forms/d/1FFD0zWmR-TFO37ec_GIHOF77fAfC87JaZipWSAZOtxY/formResponse

2. උපදේශන ක්‍රියාවලියේ මුලධර්ම පිළිබඳව උපදෙස් සඳහා (Guiding Principles of the Consultation Process)

http://www.scrm.gov.lk/#!guiding-principles/wb9ad

3. උපදේශන කාර්ය සාධක බලකා සාමාජිකයින් සඳහා (Consultation Task Force Members)

http://www.scrm.gov.lk/#!consultations/cjg9

මෙම කාර්ය සාධක බලකායේ සාමාජිකයින් ලෙස පහත නම් සඳහන් විද්වතුන් ක්‍රියාකරනු ලබයි. මනූරි මුත්තෙට්ටුවේගම මහත්මිය (සභාපති), ආචාර්ය පාක්‍යසෝතී සරවනමුත්තු මහතා (ලේකම්), ගාමිණි වියන්ගොඩ මහතා, විසාකා ධර්මදාස මහත්මිය, ශාන්තා අභිමානසිංහම් මහත්මිය, මහාචාර්ය චිත්රලේඛා මෞනගුරු මහත්මිය, නීතිඥ කේ. ඩබ්. ජනරංජන මහතා, මහාචාර්ය දයා සෝමසුන්දරම් මහතා, ආචාර්ය ෆර්සානා හනිෆා මහතා, මහාචාර්ය ගමීලා සමරසිංහ, මහත්මිය මිරාක් රහීම් මහතා.


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ