››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

“ආපදා කළමණාකරණය” පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ අභ්‍යාසයක්

“ආපදා කළමණාකරණය” පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ අභ්‍යාසයක්

[2017/01/07]

ආපදා කළමණාකරණය (Disaster Management) යන තේමාව යටතේ සංවිධානය කළ දෙවන “ටේබල් ටොප්” අභ්‍යාසය පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා දින (ජන 05) (Exercise Tabletop) කන්කසන්තුරය උතුරු නාවික විධානයේ (SLNS - Uththara, Kankesanturai) පැවැත්වුන බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නිල වෙබ් අඩවිය පවසයි.

මුලිකව ආපදා කළමණාකරණය/හදිසි තත්වයන් පිළිබඳව නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම මෙම අභ්‍යාසයේ මුලික අරමුණ වූ අතර එයට අමතරව හදිසි තත්වයන් යටතේ ක්‍රියාකිරීම/හදිසි ආපදා තත්ත්වයකට මුහුණදීමේදී නිලධාරින් වෘතිය මට්ටමින් ක්‍රියාකිරීම, වෘත්තීමය වශයෙන් ඒ සඳහා සූදානම්වීම මෙන්ම තරුණ නිලධාරින්ට අවශ්‍යය ශක්තිය සහ වෘත්තීමය හැකියාව ලබාදීමත් යන කරුණුද මෙම අභ්‍යාසයේ දි වඩාත් සැලකිල්ලට ගන්නාලදී. ඒ පිළිබඳව සංවිධානය කරන ලද අභ්‍යාස කිහිපයක් ද මෙහිදී පවත්වනලදී.

දවසපුරා ක්‍රියාත්මක වූ මෙම අභ්‍යාසය සඳහා උතුරු විධානයට අයත් නාවික කඳවුරු වල නිලධාරින් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්‍ෂක බලකායේ උතුරු කලාප නිලධාරින්ද ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින්ද රැසක් සහභාග වූ බව එම පුවත වැඩි දුරටත් සඳහන්කරයි.


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ