››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

ජනපතිතුමන්ගේ පොසොන් පොහෝ දින පණිවුඩය

ජනපතිතුමන්ගේ පොසොන් පොහෝ දින පණිවුඩය

[2018/06/27]


 

අනුග්‍රහය: president.gov.lk


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ