››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

යුද්ධ හමුදා භටපිරිස් විසින් කිලිනොච්චියේ ශ්‍රමදාන ව්‍යාපෘතින් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරයි

යුද්ධ හමුදා භටපිරිස් විසින් කිලිනොච්චියේ ශ්‍රමදාන ව්‍යාපෘතින් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරයි

[2018/07/04]

ප්‍රදේශයේ විශාල කුඹුරු ප්‍රමාණයකට ජලය සපයන ‘ගනේෂපුරම්’ වාරි ඇළ මාර්ගය පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහනක් පසුගිය සති අන්තයේ (ජුනි 30) දී සිදුකරන ලදී. මෙම ශ්‍රමදාන වැඩසටහන සඳහා කිලිනොච්චි ආරක්‍ෂක සේනා මූලස්ථානයට අනුයුක්ත භටපිරිස් විශාල ප්‍රමාණයක් සහභාගී වූ අතර ඒ සඳහා ප්‍රදේශයේ ගොවින් විශාල පිරිසක් ස්වේච්ඡාවෙන්ම යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් වෙත සහාය දැක්වූහ.

ගනේෂපුරම් ඇල සඳහා ඉරනමඩු වැවෙන් ජලය සපයයි. මෙම ඇළ මාර්ගය ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවගේ ජීවනාලිය බඳු වේ. ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව විසින් ක්‍රියාත්මක තවත් එක් ප්‍රජා සත්කාරක ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම ශ්‍රමදාන ව්‍යාපෘතිය දැක්විය හැකිය.

මේ අතර, කිලිනොච්චි හමුදා භටපිරිස් විසින් තවත් ප්‍රජා සත්කාරක ව්‍යාපෘතින් කිහිපයක් ක්‍රියාවට නංවනු ලැබීය. ඒ අනුව, කරියාලනාගපඩ්ඩුවන් ඇළ මාර්ගය පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදාන ව්‍යාපෘතියක් සංවිධානය කරන ලදී. තවද හමුදා භටපිරිස් විසින් අක්කරයන්කුලම් පුල්ලයාර් කෝවිල් පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදාන ව්‍යාපෘතියක් ද දියත් කළහ.

     


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ