››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

ගුවන් හමුදා සහ නාවික හමුදා වෙබ් අඩවි රාජ්‍ය අංශයේ වෙබ් අඩවි අතර පෙරමුණට

ගුවන් හමුදා සහ නාවික හමුදා වෙබ් අඩවි රාජ්‍ය අංශයේ වෙබ් අඩවි අතර පෙරමුණට

[2018/07/05]

 

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිල වෙබ් අඩවි මෑතකදී පවත්වන ලද BestWeb.lk 2018 තරගයෙන් ජයග්‍රහණ හිමිකරගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා නිල වෙබ් අඩවිය (www.airforce.lk) රාජ්‍ය අංශයේ හොඳම වෙබ් අඩවිය ලෙස රන් පදක්කම දිනා ඇත. එම අංශයේම ලෝකඩ පදක්කම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නිල වෙබ් අඩවිය (www.navy.lk) හිමිකරගෙන ඇත. රාජ්‍ය අංශයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවිය ලෙස නාවික හමුදා වෙබ් අඩවිය සම්මාන හිමිකරගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම වෙබ් අඩවි හඳුනා ගැනීම සඳහා පවත්වන "BestWeb.lk" ටර්න්ගාවලිය LK Domain Registry විසින් සංවිධානය කරන ලද අතර මෙවර එය 8 වන වරට පවත්වන ලදී.”.lk” යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති සියලුම වෙබ් අඩවි සඳහා මෙම තරඟය විවෘතව පවතින අතර එය අංශ නවයක් යටතේ පවත්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය රාජ්‍ය අංශයේ දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගෙන ඇත.


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ