››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

සාමසාධක රාජකාරියේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින්ට එල්ලවූ ප්‍රහාරය මාලි රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිතුමන් හෙලාදකි

සාමසාධක රාජකාරියේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින්ට එල්ලවූ ප්‍රහාරය මාලි රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිතුමන් හෙලාදකි

[2019/02/02]

මාලි ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ඊබ්රාහිම් බුබකාර් කීටා (HE the President of the Republic of Mali, Ibrahim Boubacar Keïta) විසින් ශෝක පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් එක්සත් ජාතින්ගේ සාමසාධක රාජකාරිවල නියුතුව සිටි ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින්ට ඩුඑන්සා (Douentza) ප්‍රදේශයේ දී සිකුරාදා (25) දින උදෑසන එල්ලවූ ප්‍රහාරය හෙලාදකිමින් සිය සාතිශ්‍ය සංවේගය එම දිවිපිදු ශ්‍රී ලංකා සාමසාධක හමුදා සාමාජිකයින්ගේ පවුල්වල ඥාතීන් වෙතද ශ්‍රී ලංකා රජයට ද ප්‍රකාශ කරන බව දන්වා ඇත.

මාලි ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් නිකුත් කරන ලද ශෝක පණිවිඩය පහතින් දැක්වේ;

The Government of Mali expresses its deep indignation at the terrorist attack perpetrated on 25 January 2019 against a MINUSMA convoy near the town of Douentza in the region of Mopti, which resulted in the death of two UN peacekeepers contingent from Sri Lanka and several wounded. In this painful circumstance, the President of the Republic on behalf of the Government and the people of Mali as a whole, extends his sincere condolences to the Secretary General of the United Nations, MINUSMA, the Brother People and the Government of Mali, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the families of fallen Sri Lankan peacekeepers and wishes a speedy recovery to the wounded in the attack.

The Government of Mali condemns with the utmost energy this odious and unjustifiable act which aims only to sabotage the efforts of the Malian parties and the international community in the framework of the stabilization of Mali. The Government of Mali undertakes to make every effort to identify the perpetrators of this cowardly attack and bring them to justice. The Government of Mali reiterates its deep compassion and solidarity with MINUSMA and the armed forces of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
The message signed at Koulouba in Mali on January 26, 2019 has been forwarded to the Ministry of Foreign Affairs in Sri Lanka by HE the Ambassador in the Embassy of the Republic of Mali in New Delhi Sekou Kasse, along with his own note of condolences.

Posthumously promoted Major H.W.D Jayawickrama of 11 Sri Lanka Light Infantry from Polonnaruwa and Sergeant S.S Wijekumara of 1 Mechanized Infantry Regiment from Thalakolawewa, Polpithigama of the Sri Lankan Army Contingent in Mali laid down their lives on Friday (25) in an explosion while performing their UN Peacekeeping Mission duties around 6.30 a.m. in Keerana area after their WMZ convoy was attacked by a rebel group using an Improvised Explosive Device (IED). Three more Sri Lankan Peacekeepers sustained injuries and were admitted to the Level 2 Hospital at Gao in Mali.


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ