››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

ජනාධිපති තුමාගේ වෙසක් දින පණිවුඩය

ජනාධිපති තුමාගේ වෙසක් දින පණිවුඩය

[2019/05/18]

අනුග්‍රහය : ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය 

 


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ