››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

යුධ අපරාධ චොදනා නෑ : ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති පවසයි

යුධ අපරාධ චොදනා නෑ : ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති පවසයි


අනුග්‍රහය : අල් ජසීරා


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ