ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ආරක්‍ෂක ලේකම් හමුවෙයි

නොවැම්බර් 21, 2019

ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී, අද්මිරාල් රවින්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා අද (නොවැම්බර්  21) දින ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්,මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න WWV RWP RSP USP ndc psc MPhil මහතා අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ දී හමුවිය.

මෙම සුහද හමුවේදී ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී නව ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට සිය සුබ පැතුම් එක් කළේය.

මෙම අවස්ථාව සිහිවීම වස් සමරු තිළිණ හුවමාරුවක් ද සිදුවිය.