ප්‍රධාන පුවත්

පුවත්

සිදුවීම්

DERANA BIG FOCUS

කැමරා ඇස

ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමය විසින් කොළඹ විහාර මහා දේවි උද්‍යානයේ පිහිටි රණවිරු ස්මාරකය අභියස සංවිධානය කළ ‘අනුස්මරණ දින’ උත්සවයේදී මියගිය රණවිරුවන් වෙත උපහාර දැක්වීම.

-->

වීඩියෝ