ප්‍රධාන පුවත්

පුවත්

සිදුවීම්

කොවිඩ් -19 යාවත්කාලීන පුවත්

කැමරා ඇස

ලෝකයේ දර්ශනීයතම වෙරළ තීරයන් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරයන්ද වන අතර ඒවා දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරයි.

එය එලෙස පවත්වාගැනීම සඳහා, ත්‍රිවිධ හමුදා භට පිරිස් සහ වෙරළාරක්ෂක බලකාය විසින් මෑතකදී දිවයින ආසන්නයේදී ගිනිගෙන හානි වූ නෞකාවේ සුන්බුන් ඉවත් කර පරිසර හානිය වළක්වාලීම සඳහා විශාල පරිශ්‍රමයක් දැරීය.