பிரதான செய்திகள்

செய்தி

நிகழ்வுகள்

இன்றைய நாள் புகைப்படம்

1906 /0112860002 என்ற ஹாெட்லைன் இலக்கத்தின் மூலம் தடுப்பூசி கோரி பதிவு செய்த நபர்களின் வீடுகளுக்கு இராணுவ மருத்துவ குழுக்கள் வருகை தருவதைக் காணலாம்.

சமூகத்தில், முதியவர்கள், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள், அங்கவீனமுற்றோர் மற்றும் பலவீனமான பிரிவினர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்படாத நிலையில் அவர்கள் இலவாகுவாக தடுப்பூசியை தங்கள் வீட்டில் இருந்தவறே பெற்றுக்கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ