பிரதான செய்திகள்

செய்தி / செய்தி சுருக்கம்

நிகழ்வுகள்இன்றைய நாள் புகைப்படம்நாட்டின் பசுமை விவசாய செயற்பாட்டிற்காக சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் அதன் பங்களிப்பினை வழங்கி வருகின்றது. மேற்படி திணைக்களத்தின் சிலர் தங்கள் இயற்கை உரங்கள் உற்பத்தி செய்யும் தளம் ஒன்றில் உற்பத்தி பணியில் ஈடுபடுவதைக் கானலாம்.

வீடியோ