--> -->

பிரதான செய்திகள்

செய்தி / செய்தி சுருக்கம்

நிகழ்வுகள்இன்றைய நாள் புகைப்படம்இலங்கை கடற்படையின் முதல் பெண் அணிக்கு வரலாற்றில் முதல் தடவையாக கடல் கடமையில் இணைவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அவர்களின் கடமைக்காகப் பெருமிதத்துடன் கப்பலில் இறங்குவதைக் காணலாம், மேலும் இது ஒரு எதிர்கால பயணத்துக்குரிய ஒரு முக்கிய ஆரம்ப கட்டமாகும்.

வீடியோ