--> -->

பிரதான செய்திகள்

செய்தி / செய்தி சுருக்கம்

நிகழ்வுகள்இன்றைய நாள் புகைப்படம்ஏதாவது ஒரு வழியில் நாட்டுமக்களை பாதுகாப்பதற்காக முயச்சிக்கும் இலங்கை இராணுவம் அனுராதபுர வைத்தியசாலையில் உள்ள நோயாளகர்களுக்கு தேவையான இரத்தத்தை தானம் செய்யும் இராணுவ வீரர்கள்.

வீடியோ