பிரதான செய்திகள்

செய்தி

நிகழ்வுகள்


எமது பாரம்பரியத்தை காத்தல்

இன்றைய நாள் புகைப்படம்

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களை மீட்பது உட்பட பல்வேறு வழிகளில் படையினர் பொதுமக்களுக்கு உதவி செய்து வருகின்றனர். இங்கே ஒரு கடற்படை மீட்புக் குழு சிக்கிய தாயை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதைக் காணலாம்.