--> -->

பிரதான செய்திகள்

செய்தி


இன்றைய நாள் புகைப்படம்

'தேசத்தின் பாதுகாவலர்கள் துயரத்தில் இருக்கும் மக்களை பாதுகாக்க எப்பொழுதும் முன்னிற்பர்'

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக நாடளாவிய ரீதியில் செயற்பட்டு வரும் இலங்கை முப்படைகளின் மீட்பு மற்றும் நிவாரணக் குழுக்களை இப்படம் சித்தரிக்கின்றது.