ආරක්‍ෂක ලේකම් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වැඳපුදාගෙන අතිපූජ්‍ය මහානාහිමිවරුන් බැහැදකි

නොවැම්බර් 30, 2019