කල්ලඩි සිට කාත්තන්කුඩි දක්වා වෙරළ තීරය පිරිසිදු කෙරේ

දෙසැම්බර් 13, 2021

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ ජාතික ශිෂ්‍යභට බළකාය සිවිල් ප්‍රජාව සමඟ එක්ව කල්ලඩි සිට කාත්තන්කුඩි දක්වා කිලෝමීටර් 4ක් පමණ වෙරළ තීරය පසුගියදා පිරිසිදු කරන ලදී.

නැගෙනහිර ආරක්‍ෂක සේනා මුලස්ථානය යටතේ ස්ථාපිත 23 වන සේනාංකයේ 231 බලසේනාව විසින් ‘CERI’ සංවිධානයේ ජාතික වැඩසටහන් අධ්‍යක්‍ෂකගේ සහයෝගයෙන් මෙම වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලද බව යුද හමුදා මාධ්‍ය සඳහන් කළේය.