වැඩබලන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංවිධානයේ පාර්ශවකරුවන්ගේ හමුව - 2023 සඳහා සහභාගී වෙයි

සැප්තැම්බර් 15, 2023

වැඩබලන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා ඊයේ (සැප් 14) කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංගමයේ පාර්ශවකරුවන්ගේ හමුව - 2023 සඳහා සහභාගී විය.

සභාව අමතමින් අමාත්‍ය තෙන්නකෝන් මැතිතුමා, මෑත කාලීනව රට පුරා පැතිර යන ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය ස්වේච්ඡාවෙන් ගන්නා උත්සාහය අගය කළේය.

මෙම අවස්ථාවට හිටපු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා, ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංගමයේ ආරම්භක උප සභාපති ජගත් අබේසිංහ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංගමයේ ගරු සාමාජිකයන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් සහභාගී විය.