පුවත්


ප්‍රධාන පුවත්
පුවත්
පුවත් කෙටියෙන්
   වැඩි විස්තර    

සිදුවීම්

අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය
පුරප්පාඩු

අප මණ්ඩලයේ පහත සඳහන් පුරප්පාඩු සඳහා 2020.10.23 දින ගැසට් පත්‍රයේ, දිනමිණ, ඩේලි නිවුස් සහ තිනකරන් යන පුවත්පත්වල මෙන්ම මණ්ඩලයේ වෙබ් පිටුවේ ද දැන්වීම් පල කරන ලදි.

එහි අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2020.11.13 වන අතර පවතින කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2020.11.20 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව මෙයින් දන්වමි. වැඩි විස්තර සඳහා මණ්ඩලයේ වෙබ් පිටුවේ (www.nddcb.gov.lk) පුරප්පාඩු බලන්න.

තනතුරු

1. අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
2. අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
3. අධ්‍යක්ෂ (මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරක, අධ්‍යාපන හා පුහුණු)
4. සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
5. සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන)

සභාපති
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය

ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකදී නොමිලේ ගිලන් රථයක් ගෙන්වා ගැනීමට 1990 සුව සැරිය අමතන්න.

Please download the Mobile App.
Android - Google Play: http://bit.ly/2mi8A20
Apple - AppStore: https://apple.co/2miWm9

   වීඩියෝ ගැලරිය    

COVID-19 යාවත්කාලීන පුවත්
  • අද ( ජනවාරි 14) දින පෙරවරු 06.00 ට අවසන් වූ පැය 24 තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 692 ක් සමගම කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 50,231 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මරණ 03 ක් වාර්තා වන ලදි.

  • ඊයේ (ජනවාරි 12) දින වාර්තා වූ ආසාදිතයින් 588 ක් සමගම කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 49,539 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මරණ 04 ක් වාර්තා විය.

  • අද ( ජනවාරි 12) දින පෙරවරු 06.00 ට අවසන් වූ පැය 24 තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 569 ක් සමගම කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 48,951 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

  • අද ( ජනවාරි 11) දින පෙරවරු 06.00 ට අවසන් වූ පැය 24 තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 543 ක් සමගම කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 48,383 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මරණ 03 ක් වාර්තා වන ලදි.

  • අද ( ජනවාරි 10) දින පෙරවරු 06.00 ට අවසන් වූ පැය 24 තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 535 ක් සමගම කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 47,839 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

  • අද ( ජනවාරි 09) දින පෙරවරු 06.00 ට අවසන් වූ පැය 24 තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 525 ක් සමගම කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 47,304 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මරණ 03 ක් වාර්තා වන ලදි.

   වැඩි විස්තර    
දවසේ පිංතූරය

2021 අලුත් අවුරුදු සැමරුම්

2021 වසර ආරම්භයත් සමග ගාලු මුවදොර පිටියට රැස්වී ගිනිකෙළි දල්වමින් ප්‍රීති වූ තරුණ තරුණියන්.

ඡායාරූපය : පුබුදු ජයවර්ධන