ප්‍රධාන පුවත්

ආරක්ෂක උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ඇ.ඩො. මිලියන 50 ක් ලබා දීමට ඉන්දියාව පොරොන්දු වේ

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් ඩෝවාල් මහතා ඊයේ දින (18) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවූ අවස්ථා.......

ජනවාරී 18, 2020   
මාධ්‍ය නිවේදන >>
නවතම පුවත්

TRCSL නිවේදන
පවත්නා අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල යොදවා ඇති ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හදිසි අවස්ථා කණ්ඩායම් විසින් ජනතාව හා ඔවුන්ගේ සුරතල් සතුන් ආරක්ෂිතව එම ප්‍රදේශ වලින් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදුකරයි. ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය පීඩාවට පත් ප්‍රදේශයන්හි ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් කටයුතු තවදුරටත් අඛණ්ඩව සිදුකරගෙන යයි.