அகுரேகொட, பாதுகாப்பு தலைமையக கட்டிடத்திற்கு பாதுகாப்பு அமைச்சு செல்வதற்கு
நாட்கள்
மணித்தியாலம்
நிமிடங்கள்
விநாடிகள்

பிரதான செய்திகள்

செய்தி

நிகழ்வுகள்


எமது பாரம்பரியத்தை காத்தல்

இன்றைய நாள் புகைப்படம்

அடைப்பை சீரமைக்க கடற்படையினர் உதவி

காலி, ஜின் கங்கையின் வக்வெல்ல பாலத்தின் கீழ் ஒன்று சேர்ந்த குப்பை கூளங்கள் மற்றும் கழிவுப்பொருட்களை கடற்படையினர் அகற்றுகின்றனர்.