தூர நோக்கு

" பாதுகாப்பானதும், அமைதியானதுமான நாடொன்றுக்காக. "

பணிக்கூற்று

" இறைமையும், பாதுகாப்புமுடைய சுதந்திர நாடொன்ரை உறுதிப் படுத்துவதற்காக உபாயமார்க்க திட்டங்களயும்‍ கொள்கைகளையும் அமைத்தல், செயற்படுத்துதல்‍. "

அண்மைய செய்திகள்முச்சக்கர வண்டி தரிப்பிடங்கள் மற்றும் நடைபாதை கடைகளை அகற்றும் முடிவு இல்லை

முச்சக்கர வண்டி தரிப்பிடங்கள் மற்றும் நடைபாதை கடைகளை .......

மேலும்

போதைப் பொருளுக்கு அடிமையான ஒருவரினால் பொதுமக்களிடையே அமைதியின்மை

போதைப் பொருளுக்கு அடிமையான ஒருவரினால் பொதுமக்களிடையே .......

மேலும்

ஆக்கம் சேர்க்கப்படவில்லை