எமது பாரம்பரியத்தை காத்தல்

செய்தி

செய்தி சுருக்கம்

நிகழ்வுகள்

இன்றைய நாள் புகைப்படம்

"சமாதானத்திற்கான ஒன்றிணைவு" எனும் தொனிப்பொருளில் பாகிஸ்தான் கடற்படையினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட "அமான் 2021" சர்வதேச கடற்படை கூட்டுப்பயிற்சி, இம்மாதம் 12ம் திகதி முதல் 16ம் திகதி வரை நடைபெற்றது.ේ

இது பிராந்திய ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை மேம்படுத்தவும், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பாரம்பரிய மற்றும் பாரம்பரியமற்ற பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் நோக்கிலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

முகநூல்

ட்விட்டர்