පුවත් සහ සිදුවීම්   වෙනත්

සිදුවීම්

සිදුවීම් | සිදුවීම්

චීන තානාපති ආරක්‍ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සංචාරයක

ආරක්‍ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) හා චීන නියෝජිතයින් පිරිසක් සමග අද (අප්‍රේල් 9) දින කොළඹ මැලේ වීදියේ පිහිටි ආරක්‍ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සංචාරයක නිරත විය.


සිදුවීම් | සිදුවීම්

ආරක්‍ෂක ලේකම් රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සංචාරයක

ආරක්‍ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) අද (27) දින රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සාමාජිකයින් අමතමින් රණවිරුවන්ගේ පවුල් සඳහා ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ සහයෝගය ලබාදෙන බවට පොරොන්දු විය.


සිදුවීම් | සිදුවීම්

මහජන දිනයේ රණවිරු හමුව

රණවිරුවන්ගේ ගැටළු පිළිබඳව මහජන දිනයේදී ආරක්‍ෂක ලේකම්වරයා වෙත යොමු කෙරෙන අතර, ඒ අනුව රණවිරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් පිරිසක් ආරක්‍ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) මහතාව අද (අප්‍රේල් 07) දින ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේදී හමුවිය.


සිදුවීම් | සිදුවීම්

ආරක්ෂක ලේකම් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සංචාරයක

ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) අද (අප්‍රේල් 05) දින කොළඹ මැලේ වීදියේ පිහිටි ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සංචාරයක නිරතවිය.


සිදුවීම් | සිදුවීම්

රුසියානු තානාපති ආරක්ෂක ලේකම් හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති අතිගරු යූරි මැටේරි මහතා අද ( මාර්තු 26) දින අමාත්‍යාංශයේදී ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) මහතා හමුවිය.


සිදුවීම් | සිදුවීම්

සඳහිරු සෑයේ හතරැස් කොටුව සඳහා නිධන් වස්තු

ඩීපී ජයසිංහ සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය දිල්ෂාන් ජයසිංහ මහතා අද (මාර්තු 26) දින පූජනීය සඳහිරු සෑයෙහි තැන්පත් කිරීම සඳහා නිධන් වස්තු රාශියක් භාර දුන්නේය.


සිදුවීම් | සිදුවීම්

'ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක‍්ෂාවට වරාය නගරයේ බලපෑම' පිළිබඳ ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනයේ දේශනය

ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද "ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට වරාය නගරයේ බලපෑම" පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ දේශනයක් අද (මාර්තු 26) දින බත්තරමුල්ල ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනයේදී‍ පවත්වන ලදි.